Navigation

RM Sprachnavigation RM Alt+1 RM Servicenavigation RM Alt+2 RM Bereichsnavigation RM Alt+3 RM Inhalt RM Alt+4 Tschertga Alt+5

RM Sprachnavigation RM

RM Servicenavigation RM

 
 
Datenschutz
 
Graubuenden

EN CENTER CULTURAL VITAL PER RIOM

 

Igl Origen Festival Cultural  extenda igl sies travagl da producziuns e planisescha ena centrala culturala vitala – anmez Riom, ena vischnanca muntagnarda grischuna. Igl bagn signuril da «Monsieur Carisch» duess furmar eneda igl cor dall’Instituziun culturala Origen ed uneir salvs d’exposiziun, salas da prova, luvratoris ed administraziun sot en tetg – schi gartegia ad Origen da recaltger las finanzas necessarias. L’antschatta è fatga. Graztga a bleras donaziuns singulas pi grondas e pi pitschnas, ègl gartagea alla fegn da mars 2011 da cumprar l’immobiglia. Igl avregl 2014 è succedeida l’amprema badegliada per l’amprema etappa per la reconstrucziun dalla clavadeira an en teater d’anviern a Sontga Crousch. Igls 17 da fanadour 2015 inaugurescha Origen igl tant desidero teater d’anviern.

Ainten en ulteriour pass planisescha Origen la revitalisaziun digl iert dalla curt.

 

Cun igl sies angaschamaint less la Nova Fundaziun Origen mantigneir en monumaint cultural impurtant. La regiun survign cotras ena tgesa da scuntrada averta e manada professiunalmaintg, tgi dat impuls culturals e socials persistents.

Igl Grischun Central è en spazi pover da potenzial, vignigl detg. Nous savagn, tgi chegl è betg uscheia. Noua tgi vign discurria treis lungatgs ins è mai pover da potenzial. Nous vagn confidanza ainten la cultura ed ans legragn schi Vous ans accumpagnez e promoviz.

Graztga fitg!

 

Graubündner Kantonalbank, CH-7002 Chur

Postkonto der Bank: 70-216-5

Bankkonto der Nova Fundaziun Origen:

CH03 0077 4010 1019 3940 0 (IBAN)

 

La vossa donaziun savez trer giu dalla taglia. La Nova Fundaziun Origen è deliberada dalla taglia.