Navigation

RM Sprachnavigation RM Alt+1 RM Servicenavigation RM Alt+2 RM Bereichsnavigation RM Alt+3 RM Inhalt RM Alt+4 Tschertga Alt+5

RM Sprachnavigation RM

RM Servicenavigation RM

 
 
Datenschutz
 
Graubuenden

CLAU SCHERRER

 

Igl musicist rumantsch ò concludia igl 1999 igl diplom da concert da clavazign cun distincziun agl «Landeskonservatorium» Vorarlberg ed absolvia sessour ulteriours studis alla Scol’ota a Basilea aint igls roms clavazign e direcziun da chors. Igl onn 2004 ò el concludia igls sies studis cun distincziun. Scu gioven pianist ò el gio dastgea piglier ancunter divers premis, tranter oter ò'l retschet igl 2004 igl premi prestigious digl fondo cultural Eliette von Karajan. Igl 2009 ò el obtignia igl premi SRG.R. El lavoura an patria ed agl ester cun divers orchesters scu pianist e dirigent e scu dirigent digl «Chor viril Lumnezia» e digl «Cantus firmus Surselva», tgi ò survagnia igl onn 2004 igl premi da promoziun dalla CRR. El è directour musical digl Festival Cultural Origen. Igls onns 2008 anfignen 2010 ò el dirigia igl Chor svizzer da giuvenils. Siva digl aton 2010 è el dirigent alla clostra a Mustér.