Navigation

RM Sprachnavigation RM Alt+1 RM Servicenavigation RM Alt+2 RM Bereichsnavigation RM Alt+3 RM Inhalt RM Alt+4 Tschertga Alt+5

RM Sprachnavigation RM

RM Servicenavigation RM

 
 
Graubuenden

Origen – punt rumantscha tranter nord e sid


Igl nom Origen è rumantsch e monta origin, derivanza, creaziun. Igl program digl festival veiva dalla forza d’ena regiun trilingua, tgi veiva digl barat.
Origen è ena instituziun culturala grischuna, tgi realisescha mintg’onn igl «Origen Festival Cultural» e sa deditgescha surtot alla promoziun ed alla producziun da novas opras professiunalas. Origen ò ena atgna tribuna: igl teater an igl casti da Riom è nia construia ed avert igl onn 2006.
Origen è betg en ghetto alpin per en lungatg moribund, mabagn perdetga vitala d’ena cumminanza liguistica, tgi risca adegna danovamaintg igl «experimaint cultura».